Oznámenie

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Oznámenie

Mesto Dunajská Streda oznamuje, že materské školy bez právnej subjektivity v zriadení mesta Dunajská Streda v letnom období prevádzkujú  od 1.7.2022 do 12.8. 2022 v štyroch zariadeniach:

Materská škola – Óvoda, Komenského ulica 357/2, 929 01 Dunajská Streda

Materská škola – Óvoda, Rybný trh 14, 929 01 Dunajská Streda

Materská škola – Óvoda, Námestie SNP 187/11, 929 01 Dunajská Streda

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Októbrová ulica 939/47, 929 01 Dunajská Streda

 

Materské školy v zriadení mesta Dunajská Streda majú v období od 15. augusta do 31. augusta 2022 z technických príčin prerušenú prevádzku.

Bližšie informácie poskytnú riaditeľky materských škôl.

 

Cookies