Oznámenie

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Vážení občania!

Oznamujeme Vám, že  do Oznámenia o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy“ je možné nahliadnuť od 04.12.2020 do 18.12.2020 počas úradných hodín na referáte právnom na Mestskom úrade Dunajská Streda.

Ďalšie novinky
Súťaž „Obnova parku a parkoviska na Nám. svätého Štefana v Dunajskej Strede“
16.09.2020
S Ú Ť A Ž     „Obnova parku a parkoviska na Nám. svätého...
Oznámenie
23.08.2016
o mieste uloženia písomnosti