Oznámenie

Ďalšie novinky
Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2023
25.11.2022
Oznámenie
17.11.2022
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
KDE POŽIADAŤ O DOČASNÉ ÚTOČISKO?
14.07.2022
Cookies