Oznámenie

Ďalšie novinky

Oznámenie
19.03.2018
GENERÁLNY PARDON v období od 1.4.2018 do 1.7.2018
Oznámenie
25.01.2016
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
05.02.2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I....
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
07.09.2017
Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu uzemí európskeho významu
02.05.2017