Oznámenie

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Oznámenie

Samospráva mesta Dunajská Streda oznamuje nasledovné:

Keďže počet ľudí, ktorí nakupujú a konzumujú alkohol na čerpacích staniciach, sa v posledných dňoch v dôsledku zatvorenia barov, kaviarní a ďalších prevádzok zábavného charakteru zvýšil, žiadame prevádzkovateľov príslušných čerpacích staníc, aby dočasne pozastavili predaj alkoholických výrobkov. Týmto krokom môžu pomôcť k minimalizovaniu tvorby ohnísk šírenia koronavírusu.

Upozorňujeme tiež všetkých občanov na dodržiavanie príslušných ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 22/2013 z 10. decembra 2013 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín a na iných verejne prístupných miestach na území mesta Dunajská Streda, ktoré zakazujú požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách.

Ignorovanie predmetného predpisu bude sankcionované.

Ďakujeme za pochopenie!

Dátum a čas: 
utorok, 17 marec, 2020 - 10:00