Oznámenie

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Oznámenie

V tomto roku sa zmenil, resp. zjednotil dátum podávania žiadostí o 50%-nú zľavu do 31. marca 2020. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu termín podávania žiadosti sa predlžuje do 30. júna 2020, a to v týchto prípadoch:

  • Osoby vo veku 62-69 rokov (dôchodcovia), ktorí nemajú samostatný príjem, nie sú v pracovnom pomere a nežijú v spoločnej domácnosti so zárobkovo činnou osobou, s osobou v pracovnom pomere alebo v pracovnom pomere na čiastočný úväzok.
  • Osoby v hmotnej núdzi
  • Ťažko postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu ZŤP, žijú sami alebo s manželom/manželkou, resp. s maloletým dieťaťom, alebo s opatrovateľom, prípadne s ďalšou osobou, ktorá je držiteľom preukazu ZŤP.