Oznámenie

Ďalšie novinky
Oznámenie
25.01.2016
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
Oznámenie
29.06.2015
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská...
Oznámenie
01.06.2020
Odsúhlasenie finančného účtovníctva mesta Dunajská Streda za rok 2019
16.04.2020