Oznámenie funkcií (tlačivo)

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona NR SR  č. 545/2005 Z. z.

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Formulár - Oznámenie funkcií pre poslancov MsZ Veľkosť:

92 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť