Oznámenie o strategickom dokumente – ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na roky 2022 – 2027“

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že do Oznámenia o strategickom dokumente – ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na roky 2022 – 2027“ je možné nahliadnuť od 16.12.2021 do 30.12.2021 počas úradných hodín na Referáte právnom na Mestskom úrade Dunajská Streda.

Ďalšie novinky
OVS_predaj bytu
29.06.2022
Výberové konanie
29.06.2022
Výberové konanie
27.06.2022
Zverejnenie výsledkov OVS
22.06.2022
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022
09.06.2022
Cookies