Oznámenie o strategickom dokumente – ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na roky 2022 – 2027“

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že do Oznámenia o strategickom dokumente – ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na roky 2022 – 2027“ je možné nahliadnuť od 16.12.2021 do 30.12.2021 počas úradných hodín na Referáte právnom na Mestskom úrade Dunajská Streda.

Ďalšie novinky
Oznámenie o možnosti pripomienkovania Návrhu zmluvy
14.01.2022
Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a...
Výberové konanie
23.12.2021
Návrh rozpočtu
22.10.2021
Oznámenie
18.10.2021
o mieste uloženia písomnosti