Oznámenie o strategickom dokumente - "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TT SK 2022 - 2030"

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Mestský úrad Dunajská Streda Vám týmto oznamuje, že do Oznámenia o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2022 - 2030“ je možné nahliadnuť od 12.04.2021 do 26.04.2021 počas úradných hodín na referáte právnom na Mestskom úrade Dunajská Streda.

Ďalšie novinky
Oznámenie
18.10.2021
o mieste uloženia písomnosti
Výberové konanie
03.09.2021