Úradná tabuľa

Oznámenie o úradnych hodinách
Oznámenie
19.06.2018
Mestský úrad Dunajská Streda oznamuje, že dňa 21.06.2018 (...