Úradná tabuľa

Oznámenie o úradnych hodinách
Oznámenie
03.12.2018
O Z N Á M E N I E   Mestský úrad Dunajská Streda oznamuje...
Oznámenie
03.12.2018
O Z N Á M E N I E   Mestský úrad Dunajská Streda oznamuje...