Úradná tabuľa

Oznámenie o úradnych hodinách
O Z N Á M E N I E
16.03.2020
Mestský úrad Dunajská Streda oznamuje svojim občanom, že...