Oznámenie o utvorení špeciálnej volebnej komisie

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Oznámenie o utvorení špeciálnej volebnej komisie

Mesto Dunajská Streda oznamuje, že vo voľbách, ktoré sa konajú 29. októbra 2022 ( ďalej len „spojené voľby“), sa na základe usmernenia Odboru VVS, Okresného úradu uplatní postup podľa zákona č. 185/2022 Z.z. o špeciálnom spôsobe hlasovania.

Z uvedeného usmernenia vyplýva, že do špeciálnej komisie môže delegovať po jednom členovi politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá podala kandidátnu listinu do mestského zastupiteľstva mesta. Politické subjekty náhradníka nedelegujú.

Oznámenie o delegovaní člena do  špeciálnej volebnej komisie je možné doručiť najneskôr 09. októbra 2022  do 24.00 hod. spôsobom:

  • v elektronickej forme na adresu:  volby [at] dunstreda [dot] eu
  • v listinnej forme na adresu: Mesto Dunajská Streda

          Hlavná 50/16

          929 01 Dunajská Streda

 

Telefonický kontakt na zodpovednú osobu mesta: +421 918 607 300.

 

Ďalšie novinky
REFERENDUM
08.11.2022
Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej...
Voľby do NR SR
13.11.2019
Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická...
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
18.01.2019
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č....
Voľby
24.08.2018
Kandidátne listiny pre voľby do mestského zastupiteľstva a ...
Voľby
03.07.2017
Cookies