Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023-2027