Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku

Úradná tabuľa

Dôvody výrubu dreviny: Choré, neestetické, opadávajúce konáre, korene ohrozujú chodník.

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: oznámenie - internet_14.pdf Veľkosť:

156.65 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť