Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku

Úradná tabuľa

Dôvody výrubu dreviny: Nebezpečné pre zákazníkov ČS, taktiež nebezpečné na tech. Zariadenia nafty, odlučovač olejov, zariadenia LPG, ploty atď. Zasahujú do ochranného pása

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: oznámenie - internet_15.pdf Veľkosť:

157.54 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť