Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku

Úradná tabuľa

Dôvody výrubu dreviny: Drevina je stará. Pri silnom vetre ohrozuje majetok.

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: oznámenie - internet_17.pdf Veľkosť:

155.25 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť