Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku

Úradná tabuľa

Dôvody výrubu dreviny: Na pozemku sa nachádza murovaná trafostanica TS 0715-137, krovitý porast černíc obrástol aj túto trafostanicu, vrastá dnu k elektrickýmzariadením, obmedzuje pravidelnú kontrolu, údržbu a bezpečnú a spoľahlivú dodávku el. energie.

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: oznámenie – internet_1.pdf Veľkosť:

118.56 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť