Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku

Úradná tabuľa

Dôvody výrubu dreviny: Drevina je veľká, stará. Ohrozuje bezpečnosť a majetok.

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: oznámenie – internet_2.pdf Veľkosť:

118.27 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť