Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku

Úradná tabuľa

Dôvody výrubu dreviny: Smrek strieborný rastie v tesnej blízkosti domu. Konáre sa opierajú o strechu domu. V plyvom veterného počasia sa nebezpečne nakláňa na dom, ohrozuje strechu, okono. Hrozí vznik materiálnej škoody. Plytký koreňový systém prispeva k nestabilnosti. Z vnútra je suchý.

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: oznámenie – internet_3.pdf Veľkosť:

119.8 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť