Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku

Úradná tabuľa

Dôvody výrubu dreviny: Predmetný viac ako 40 ročný ihličnatý strom sa nachádza
v predzáhradke vo vzdialenosti 2 m od rodinného domu. Mohutná a rozsiahlá koreňovásústava
tohto stromu deštruktčne zasahuje a poškodzuje samotný rodinný dom. Dôkazom tejto
skutočnosti sú objavené trhlinky na čelnej a bočnej strane domu v dlžke 1 a 1,3 m nad úrovňou
základu. Máme vážne obavy, že v prípade väčšej výchriceuž pri naklonenní stromu dôjdek
značných majetkovým škodám na nšom rodinnom dome. Ak dôjde k vyvráteniu stromu, pre
jeho značnú výšku bude ohrozené i okolie.

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: oznámenie – internet_4.pdf Veľkosť:

119.5 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť