Oznámenie o začatí stavebného konania - EURO-HOME, s.r.o. ,,Prestavba a nadstavba domu na robotnícku ubytovňu-Parkoviská a komunikácie"