Oznámenie o záverečnom stanovisku z posúdenia strategického dokumentu PHRSR TTSK na roky 2023-2030

Ďalšie novinky
Cookies