Úradná tabuľa

Oznámenie Stavebného úradu
Oznámenia stavebného odboru
28.09.2015
Stavebného odboru.