Pamätník revolučných rokov 1848/49

Autorom pamätníka je umelecký sochár György LipcseySymbolizuje boj za slobodu v revolučných rokoch 1848/49. Každoročne sa pri ňom usporadúvajú mestské oslavy revolúcie a boja za slobodu Maďarov proti Habsburgovcom. Pomník bol odhalený 15. marca 1995.