Pán Smietko

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Pán Smietko opäť vychovával k ochrane životného prostredia

Spoločnosť komplexného odpadového hospodárstva FCC Slovakia v spolupráci s mestskou samosprávou aj tento rok pokračovala v ekologickej súťaži s pánom Smietkom, ktorá slúži na vzdelávanie v ekologickom duchu už v MŠ a ZŠ. Súčasťou projektu je súťaž v zbere papiera, šírenie poznatkov o zhodnocovaní a úprave druhotných surovín a interaktívne prezentácie. Členovia divadla Rivalda v roku 2017 učili deťom MŠ a ZŠ základy ochrany vôd, kým v minulých rokoch ich vychovávali k selektívnemu zberu odpadu a zásadám správania sa v prírode. V súťaži papiera jednotlivé MŠ a ZŠ v Dunajskej Strede budú hodnotené celkovo za množstvo a v prepočte na jedného žiaka. Školáci môžu vyhrať exkurziu na skládku odpadu v Dolnom Bare. Spoločnosť FCC Slovakia vyhlásila aj výtvarnú súťaž, diela detí vytvorené z odpadu vyhodnotia a ocenia 22. apríla, pri príležitosti Dňa Zeme.