Parkovanie – konzultácia s obyvateľmi

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Parkovanie – konzultácia s obyvateľmi
Nie iba v Dunajskej Strede, ale v celom regióne čoraz väčšie starosti spôsobuje narastajúca doprava a s ňou súvisiace parkovanie. Tento problém treba riešiť. Mestský úrad v Dunajskej Strede chce preto vypracovať nový systém parkovania, v prvom rade s tým cieľom, aby, berúc do úvahy potreby daňovníkov, zabezpečil im čoraz lepšie podmienky na parkovanie na území mesta. Práve v tejto veci vás žiadame o pomoc!
 
Prosíme, aby ste sa formou vyplnenia nižšie uvedeného dotazníka stali súčasťou vytvorenia nového parkovacieho systému! I keď nejde o reprezentatívny výskum verejnej mienky, výsledky budú dôležitou súčasťou plánovanej reformy.
 
Ďakujeme.