Pedagóg roka - cena verejnosti 2018

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Milý respondent,
zapoj sa do hlasovania a daj svoj hlas jednému z piatich kandidátov na ocenenie Pedagóg roka - cena verejnosti. Verejné ocenenie Pedagóg roka
- cenu verejnosti udeľuje Mestské zastupiteľstvo pedagógovi školy alebo školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda za zásluhy na úseku školstva, výchovy a vzdelávania na základe výsledkov elektronického hlasovania.

Link na hlasovanie je prístupný od 8.3.2018 do 9.4.2018.

https://drive.google.com/open?id=1vrc0xOC2VrzvRUdTsL2wxAQUYQ1_a1q6kepQDuKKzvo