Plán verejných obstarávaní

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Plán verejných obstarávaní MsÚ Dunajská Streda na rok 2018

Názov verejného obstarávania

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (€)

Predpokladaný termín vyhlásenia VO

Pohonné hmoty a palivové karty

12 500,00 1. kvartál 2018
Stravné lístky 183 333,33 1. kvartál 2018
Deratizačný materiál 33 333,33 1. kvartál 2018
Pracovné odevy a pracovné náradie 13 333,33 1. kvartál 2018
Revízia a porevízne opravy hromozvodov 5 833,33 1. kvartál 2018
Zriadenie prípojných bodov optickej siete 49 990,00 1. kvartál 2018
Rozšírenie kamerového systému 25 000,00 1. kvartál 2018
Prenájom multifunkčných zariadení 40 000,00 1. kvartál 2018
Rozšírenie počítačovej siete MsÚ 10 000,00 1. kvartál 2018
Zakúpenie tonerov a atramentových náplní 49 990,00 2. kvartál 2018
Zakúpenie počítačových zostáv, notebookov a tlačiarní 49 990,00 2. kvartál 2018
Vývoj mobilnej aplikácie mesta 10 000,00 2. kvartál 2018
Policajné uniformy pre mestských policajtov 12 499,99 1. kvartál 2018
Geodetické práce 20 000,00 2. kvartál 2018
Zabezpečenie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Dunajská Streda 192 000,00 1. kvartál 2018
Žitnoostrovský jarmok - prenájom stanov 9 200,00 3. kvartál 2018
Žitnoostrovský jarmok - ozvučenie, osvetlenie 12 300,00 3. kvartál 2018
Žitnoostrovský jarmok - PR (bigboardy, citylighty) 1 483,33 3. kvartál 2018
Silvestrovský ohňostroj 3 500,00 4. kvartál 2018
Klimatizácia veľkej zasadačky MsÚ v DS 8 333,33 1. kvartál 2018
Klimatizácia priestorov MsP v DS 5 000,00 1. kvartál 2018
Vypracovanie PD - rekonštrukcia Vermešovej vily I. etapa 4 100,00 1. kvartál 2018
Vypracovanie PD - rekonštrukcia Vermešovej vily II. a III. etapa 7 833,33 2. kvartál 2018
Vypracovanie PD - Stavba maďarsko-slovenského logistického, vzdelávacieho a informačného centra - InkuLogistic - Dunajská Streda 24 366,67 1. kvartál 2018
Vypracovanie PD - Rekonštrukcia kultúrneho domu v Mliečanoch 4 1166,67 1. kvartál 2018
Vypracovanie PD - Okružná Križovatka  - Cibóková - Veľkoblahovská - Záhradnícka 5 833,33 1. kvartál 2018
Vypracovanie PD - Spoločný chodník a cyklotrasa na Cibókovej ulici 2 916,67 1. kvartál 2018
Vypracovanie PD - Cyklotrasa na Povodskej ceste 3 750,00 1. kvartál 2018
Vypracovanie PD - Okružná križovatka na Hlavnej ulici pri OD Tesco 6 666,67 2. kvartál 2018
Prestavba priestorov malej sály MsKS Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede 5 833,33 1. kvartál 2018
Vypracovanie PD - Chodníky a spevnená plocha na sídlisku Boriny 4 166,67 1. kvartál 2018
Vypracovanie PD - Premiestnenie chodníkov pri obytnom dome č. 1364 2 500,00 1. kvartál 2018
Vypracovanie PD - Chodník na Letištnej ulici 3 333,33 1. kvartál 2018
Vypracovanie PD - Rekonštrukcia MŠ Nám. priateľstva 11 666,67 1. kvartál 2018
Vypracovanie PD - Prekytie umelej ľadovej plochy a výstavba sociálnych priestorov 8 333,33 2. kvartál 2018
Vypracovanie PD - Rekonštrukcia nájomných bytov na Kračanskej ceste - blok A a B 4 166,67 1. kvartál 2018
Letná údržba miestnych komunikácií na území Dunajskej Stredy 533 333,33 1. kvartál 2018
CULTACROSS - Revitalizácia jazera pri Termálnom kúpalisku v Dunajskej Strede 421 666,67 1. kvartál 2018
Vypracovanie PD - Prepojovacia komunikácia medzi Športovou ulicou a Malodvorníckou cestou 3 333,33 1. kvartál 2018
Výstavba prepojovacej komunikácie - úsek B 391 896,67 1. kvartál 2018
Rekonštrukcia chodníkov v Dunajskej Strede 100 833,33 1. kvartál 2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Rényska ulica 75 833,33 1. kvartál 2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Lesná ulica 82 500,00 1. kvartál 2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Ádorská ulica 93 333,33 2. kvartál 2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Zelená ulica 175 833,33 2. kvartál 2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Námestí SNP pred obytným domom č.191-192 120 833,33 2. kvartál 2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Komenského ulica 145 833,33 2. kvartál 2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Dunajská ulica a na Radničnom námestí pred obytným domom č. 373 130 833,33 2. kvartál 2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Horná ulica 112 500,00 2. kvartál 2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Športová ulica 118 333,33 2. kvartál 2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Ulica Gyulu Szabóa 91 666,67 2. kvartál 2018
Výstavba parkovísk v Dunajskej Strede 5 000,00 2. kvartál 2018
Výstavba chodníkov v Dunajskej Strede 91 666,67 2. kvartál 2018
Vybudovanie 1 kV káblového rozvodu 6 666,67 1. kvartál 2018
Vybudovanie výsuvného stĺpika na Námestí Ármina Vámbéryho 19 166,67 2. kvartál 2018
Výstavba detského ihriska 20 833,33 2. kvartál 2018
Revitalizácia športových ihrísk v Dunajskej Strede 291 666,67 2. kvartál 2018
Vypracovanie PD - Revitalizácia športových ihrísk 12 500,00 1. kvartál 2018
Rekonštrukcia Domu smútku na Malodvorníckej ceste 391 666,67 1. kvartál 2018
Interiér a vybavenie Domu smútku na Malodvorníckej ceste 25 000,00 2. kvartál 2018
Výstavba maďarsko-slovenského logistického, vzdelávacieho a informačného centra - InkuLogistic - Dunajská Streda 508 333,33 2. kvartál 2018
Rekonštrukcia telocvične ZŠ Zoltána Kodálya s VJM v Dunajskej Strede 78 235,09 1. kvartál 2018
Rekonštrukcia telocvične ZŠ Smetanov háj v Dunajskej Strede 70 231,76 1. kvartál 2018
Výmena okien a dverí ZŠ Smetanov háj v Dunajskej Strede 285 214,31 1. kvartál 2018
Obnova dopravných značení na území mesta Dunajská Streda 140 000,00 1. kvartál 2018
Údržba verejného osvetlenia na území mesta Dunajská Streda 42 000,00 1. kvartál 2018
Mechanické čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev na území mesta Dunajská Streda 268 000,00 2. kvartál 2018
Odchyt túlavých zvierat na území mesta Dunajská Streda 3 333,33 1. kvartál 2018
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a autorský dozor projektu: Prestavba priestorov malej sály MSKS Benedeka Csaplára Dunajská Streda 20 000,00 1. kvartál 2018
Vypracovanie žiadosti o dotáciu Program Európa pre občanov 2 500,00 1. kvartál 2018
Zriadenie bezpečných dopravných koridorov projekt 302010G465 časť B 78 636,61  1. kvartál 2018
Zriadenie bezpečných dopravných koridorov projekt 302010G466 časť A, C 110 469,84 1. kvartál 2018