Plán verejných obstarávaní

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Plán verejných obstarávaní MsÚ Dunajská Streda na rok 2020

Názov verejného obstarávania

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (€)

Predpokladaný termín vyhlásenia VO

Pohonné hmoty a palivové karty

12 500,00 2. kvartál 2020

Stravné lístky

25 0000,00 1. kvartál 2020

Čistiace potreby

65 000,00 1. kvartál 2020

Kancelárske potreby

25 000,00 3. kvartál 2020

Svetelná signalizácia pri Tescu

62 500,00 3. kvartál 2020

Chodník pri prepojovacej komunikácii A

40 833,33 2. kvartál 2020

Chodník pri prepojovacej komunikácii B

38 833,33 2. kvartál 2020

Zvýšená križovatka Tesco - Ohradská cesta

52 500,00 2. kvartál 2020

Prekládka STL plynovodu - okružná križovatka Czibóková - Veľkoblahovská

41 250,00 1. kvartál 2020

Prekládka telekomunikačného vedenia - okružná križovatka Czibóková - Veľkoblahovská

3 300,00 1. kvartál 2020

Prekládka telekomunikačného vedenia (Madnet) - okružná križovatka Czibóková - Veľkoblahovská

1 600,00 1. kvartál 2020

Vypracovanie PD - Okružná križovatka Tesco - Hlavná

16 500,00 3. kvartál 2020

Vypracovanie PD - Priechod pre chodcov na Galantskej ceste

3 000,00 1. kvartál 2020

Vypracovanie PD - revitalizácia zelene Nová Ves

11 000,00 1. kvartál 2020

Vypracovanie PD - zateplenie bytového domu Nová Ves 2441

14 000,00 1. kvartál 2020

Vypracovanie PD - rekonštrukcia domu dôchodcov ul. gen. Svobodu

16 500,00 2. kvartál 2020

Vypracovanie PD - rekonštrukcia domu dôchodcov na sídlisku Východ

16 500,00 2. kvartál 2020

Vypracovanie PD - rekonštrukcia strojovne fontány pred MsKs

2 500,00 1. kvartál 2020

Vypracovanie PD - osvetlenie pomníka padlých vojakov I. a II. sv. vojny

2 500,00 1. kvartál 2020

Vypracovanie PD - premiestnenie tabule s popisom Dun. Streda na Ohradskej ceste

300,00 1. kvartál 2020

Vypracovanie PD - vybudovanie parkoviska na sídl. Smetanov háj

4 500,00 2. kvartál 2020

Vybudovanie detského ihriska - Nová Ves

37 500,00 3. kvartál 2020

Vybudovanie detského ihriska - na nám. Ružový háj V Boriny

16 666,67 3. kvartál 2020

Výmena okien a vchodových dverí v materských školách v DS

41 666,67 2. kvartál 2020

ZŠ Jilemnického

33 150,00 2. kvartál 2020

MŠ Eleka Benedeka

8 500,00 2. kvartál 2020

Rekonštrukcia pomníka na nám. Ármina Vámbéryho

17 500,00 1. kvartál 2020

Rekonštrukcia plochej strechy pasáže na nám. Ármina Vámbéryho

50 000,00 2. kvartál 2020

Prekládka NN v parku voľného času v Malom Blahove

6 250,00 2. kvartál 2020

Verejné osvetlenie pri prepojovacích komunikáciach A, B

141 666,67 2. kvartál 2020

Osvetlenie prechodu pre chodcov na Železničnej ulici

8 000,00 1. kvartál 2020

Osvetlenie prechodu pre chodcov na Galantskej ceste

8 000,00 1. kvartál 2020

Vybudovanie cyklochodníka na Czibókovej ul.

118 333,33 3. kvartál 2020

Vybudovanie verejného osvetlenia na sídl. Boriny

9 600,00 2. kvartál 2020

Vybudovanie spomaľovacích prahov na Zelenej ul.

3 500,00 2. kvartál 2020

Vybudovanie spomaľovacieho prahu na Ružovej ul.

1 750,00 2. kvartál 2020

Okružná križovatka Veľkoblahovská - Czibóková

375 000,00 2. kvartál 2020

Vyvolané náklady - OK Veľkoblahovská - Czibóková

66 666,67 1. kvartál 2020

Výťah v budove MsÚ

66 666,67 1. kvartál 2020

Koberec - veľká zasadačka MsÚ

15 000,00 1. kvartál 2020

Klimatizačná jednotka - malá zasadačka MsÚ

5 833,33 1. kvartál 2020

Informačná bezpečnosť podľa zákona č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti

18 000,00 1. kvartál 2020

Rozšírenie ISS

33 000,00 2. kvartál 2020

Tabule s názvom ulíc, súpisné a orientačné čísla, montáž

16 800,00 1.kvartál 2020

Žtnoostrovský jarmok - prenájom stanov

7 753,33 3. kvartál 2020

Žitnoostrovský jarmok - prenájom pódia, ozvučenie, osvetlenie

26 800,00 3. kvartál 2020

Žitnoostrovský jarmok - PR (bigboard)

650,00 3. kvartál 2020

Silvestrovský ohňostroj

3 696,00 4. kvartál 2020

Dodanie pracovných pomôcok na aktivačnú činnosť resp. na verejnoprospešné práce v meste Dunajská Streda

22 000,00 1. kvartál 2020

Oprava vianočnej výzdoby v meste Dunajská Streda

5 000,00 4. kvartál 2020

Dodávka a zabezpečenie elektrickej energie a pohotovostnej služby počas Žitnoostrovského jarmoku - 2020

5 000,00 3. kvartál 2020

Montáž a demontáž vodovodu počas Žitnoostrovského jarmoku - 2020

1 300,00 3. kvartál 2020

Latkový rošt 90 x 200 cm 15 ks

206,25 3. kvartál 2020

Matrac 90 x 200 cm 15 ks

437,50 3. kvartál 2020

Nepremokavé plachty 12 ks

208,33 4. kvartál 2020