Plán verejných obstarávaní

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Plán verejných obstarávaní MsÚ Dunajská Streda na rok 2018

Názov verejného obstarávania

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (€)

Predpokladaný termín vyhlásenia VO

Pohonné hmoty a palivové karty

12 500,001. kvartál 2018
Stravné lístky183 333,331. kvartál 2018
Deratizačný materiál33 333,331. kvartál 2018
Pracovné odevy a pracovné náradie13 333,331. kvartál 2018
Revízia a porevízne opravy hromozvodov5 833,331. kvartál 2018
Zriadenie prípojných bodov optickej siete49 990,001. kvartál 2018
Rozšírenie kamerového systému25 000,001. kvartál 2018
Prenájom multifunkčných zariadení40 000,001. kvartál 2018
Rozšírenie počítačovej siete MsÚ10 000,001. kvartál 2018
Zakúpenie tonerov a atramentových náplní49 990,002. kvartál 2018
Zakúpenie počítačových zostáv, notebookov a tlačiarní49 990,002. kvartál 2018
Vývoj mobilnej aplikácie mesta10 000,002. kvartál 2018
Policajné uniformy pre mestských policajtov12 499,991. kvartál 2018
Geodetické práce20 000,002. kvartál 2018
Zabezpečenie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Dunajská Streda192 000,001. kvartál 2018
Žitnoostrovský jarmok - prenájom stanov9 200,003. kvartál 2018
Žitnoostrovský jarmok - ozvučenie, osvetlenie12 300,003. kvartál 2018
Žitnoostrovský jarmok - PR (bigboardy, citylighty)1 483,333. kvartál 2018
Silvestrovský ohňostroj3 500,004. kvartál 2018
Klimatizácia veľkej zasadačky MsÚ v DS8 333,331. kvartál 2018
Klimatizácia priestorov MsP v DS5 000,001. kvartál 2018
Vypracovanie PD - rekonštrukcia Vermešovej vily I. etapa4 100,001. kvartál 2018
Vypracovanie PD - rekonštrukcia Vermešovej vily II. a III. etapa7 833,332. kvartál 2018
Vypracovanie PD - Stavba maďarsko-slovenského logistického, vzdelávacieho a informačného centra - InkuLogistic - Dunajská Streda24 366,671. kvartál 2018
Vypracovanie PD - Rekonštrukcia kultúrneho domu v Mliečanoch4 1166,671. kvartál 2018
Vypracovanie PD - Okružná Križovatka  - Cibóková - Veľkoblahovská - Záhradnícka5 833,331. kvartál 2018
Vypracovanie PD - Spoločný chodník a cyklotrasa na Cibókovej ulici2 916,671. kvartál 2018
Vypracovanie PD - Cyklotrasa na Povodskej ceste3 750,001. kvartál 2018
Vypracovanie PD - Okružná križovatka na Hlavnej ulici pri OD Tesco6 666,672. kvartál 2018
Prestavba priestorov malej sály MsKS Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede5 833,331. kvartál 2018
Vypracovanie PD - Chodníky a spevnená plocha na sídlisku Boriny4 166,671. kvartál 2018
Vypracovanie PD - Premiestnenie chodníkov pri obytnom dome č. 13642 500,001. kvartál 2018
Vypracovanie PD - Chodník na Letištnej ulici3 333,331. kvartál 2018
Vypracovanie PD - Rekonštrukcia MŠ Nám. priateľstva11 666,671. kvartál 2018
Vypracovanie PD - Prekytie umelej ľadovej plochy a výstavba sociálnych priestorov8 333,332. kvartál 2018
Vypracovanie PD - Rekonštrukcia nájomných bytov na Kračanskej ceste - blok A a B4 166,671. kvartál 2018
Letná údržba miestnych komunikácií na území Dunajskej Stredy533 333,331. kvartál 2018
CULTACROSS - Revitalizácia jazera pri Termálnom kúpalisku v Dunajskej Strede421 666,671. kvartál 2018
Vypracovanie PD - Prepojovacia komunikácia medzi Športovou ulicou a Malodvorníckou cestou3 333,331. kvartál 2018
Výstavba prepojovacej komunikácie - úsek B391 896,671. kvartál 2018
Rekonštrukcia chodníkov v Dunajskej Strede100 833,331. kvartál 2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Rényska ulica75 833,331. kvartál 2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Lesná ulica82 500,001. kvartál 2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Ádorská ulica93 333,332. kvartál 2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Zelená ulica175 833,332. kvartál 2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Námestí SNP pred obytným domom č.191-192120 833,332. kvartál 2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Komenského ulica145 833,332. kvartál 2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Dunajská ulica a na Radničnom námestí pred obytným domom č. 373130 833,332. kvartál 2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Horná ulica112 500,002. kvartál 2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Športová ulica118 333,332. kvartál 2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Ulica Gyulu Szabóa91 666,672. kvartál 2018
Výstavba parkovísk v Dunajskej Strede5 000,002. kvartál 2018
Výstavba chodníkov v Dunajskej Strede91 666,672. kvartál 2018
Vybudovanie 1 kV káblového rozvodu6 666,671. kvartál 2018
Vybudovanie výsuvného stĺpika na Námestí Ármina Vámbéryho19 166,672. kvartál 2018
Výstavba detského ihriska20 833,332. kvartál 2018
Revitalizácia športových ihrísk v Dunajskej Strede291 666,672. kvartál 2018
Vypracovanie PD - Revitalizácia športových ihrísk12 500,001. kvartál 2018
Rekonštrukcia Domu smútku na Malodvorníckej ceste391 666,671. kvartál 2018
Interiér a vybavenie Domu smútku na Malodvorníckej ceste25 000,002. kvartál 2018
Výstavba maďarsko-slovenského logistického, vzdelávacieho a informačného centra - InkuLogistic - Dunajská Streda508 333,332. kvartál 2018
Rekonštrukcia telocvične ZŠ Zoltána Kodálya s VJM v Dunajskej Strede78 235,091. kvartál 2018
Rekonštrukcia telocvične ZŠ Smetanov háj v Dunajskej Strede70 231,761. kvartál 2018
Výmena okien a dverí ZŠ Smetanov háj v Dunajskej Strede285 214,311. kvartál 2018
Obnova dopravných značení na území mesta Dunajská Streda140 000,001. kvartál 2018
Údržba verejného osvetlenia na území mesta Dunajská Streda42 000,001. kvartál 2018
Mechanické čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev na území mesta Dunajská Streda268 000,002. kvartál 2018
Odchyt túlavých zvierat na území mesta Dunajská Streda3 333,331. kvartál 2018
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a autorský dozor projektu: Prestavba priestorov malej sály MSKS Benedeka Csaplára Dunajská Streda20 000,001. kvartál 2018
Vypracovanie žiadosti o dotáciu Program Európa pre občanov2 500,001. kvartál 2018
Zriadenie bezpečných dopravných koridorov projekt 302010G465 časť B78 636,61 1. kvartál 2018
Zriadenie bezpečných dopravných koridorov projekt 302010G466 časť A, C110 469,841. kvartál 2018