Plán verejných obstarávaní

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Plán verejných obstarávaní MsÚ Dunajská Streda na rok 2019

Názov verejného obstarávania

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (€)

Predpokladaný termín vyhlásenia VO

Grafické a tlačiarenské služby

20 000,001. kvartál 2019
Zabezpečenie priamych prenosov v maďarskom a v slovenskom jazyku zo zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta  Dunajská Streda3 520,001. kvartál 2019
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme na území mesta Dunajská Streda v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Dunajská Streda840 000,001. kvartál 2019
Žitnoostrovský jarmok - prenájom stanov9 200,003. kvartál 2019
Žitnoostrovský jarmok - prenájom pódia, ozvučenie, osvetlenie12 300,003. kvartál 2019
Žitnoostrovský jarmok - PR (bigboard, citylighty)1 483,333. kvartál 2019
Silvestrovský ohňostroj3 500,004. kvartál 2019
Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 2019”1 600,001. kvartál 2019
Zabezpečenie služieb v oblasti verejných obstarávaní  pre mesto Dunajská Streda30 000,002. kvartál 2019
Tlač, personifikácia a doručenie vernostných kariet na obdobie 2020 - 20244 166,673. kvartál 2019
Špeciálne tlačivá určené pre automatické spracovanie a obálkovanie3 084,004. kvartál 2019
Tabuľky so súpisným, orientačným číslom a tabuľky s názvom ulíc8 333,331. kvartál 2019
Zakúpenie vernostných licencií ESET Endpoint Protection Advanced9 000,001. kvartál 2019
Monitorovanie vozidiel3 000,001. kvartál 2019
Prenájom multifunkčných zariadení28 000,001. kvartál 2019
Prevádzka a podpora mobilnej aplikácie mesta Dunajská Streda20 000,001. kvartál 2019
Rozšírenie kamerového systému47 000,001. kvartál 2019
Zakúpenie vyvolávacieho systému12 000,001. kvartál 2019
Latkový rošt 90x200 cm - 6 ks82,502. kvartál 2019
Matrac 90x200 cm - 6 ks175,003. kvartál 2019
Mestské slávnosti - ozvučenie, osvetlenie120 000,001. kvartál 2019
Rekonštrukcia strechy ZŠ Z. Kodálya35 666,661. kvartál 2019
Spojovacia chodba MŠ Jesenského - projektová dokumentácia15 000,001. kvartál 2019
Chodník pri cintoríne - projektová dokumentácia1 250,001. kvartál 2019
Chodník pri cintoríne - realizácia7 916,662. kvartál 2019
Signalizačné zariadenie pre chodcov na križovatke Hlavná ulica - Bacsáková ulica16 666,662. kvartál 2019
Rekonštrukcia chodníka pri SAD (od rešt. New York k stanici SAD)20 833,332. kvartál 2019
Prestavba priestorov kuchyne a jedálne pri ZŠ Jilemnického ulica DS702 244,161. kvartál 2019
Výdajne v ZŠ Smetanov háj a Z. Kodálya25 000,001. kvartál 2019
Karanténna stanica - projektová dokumentácia1 500,001. kvartál 2019
Karanténna stanica - realizácia25 000,001. kvartál 2019
Komunitné centrum - nábytok16 000,002. kvartál 2019
Zberné nádoby - KO10 000,001. kvartál 2019
Vybudovanie vodovodu a kanalizácie na prepojovacej komunikácie (Športová - Malodvornícka) - projektová dokumentácia6 000,001. kvartál 2019
Napojenie domu smútku na verejnú kanalizáciu - projektová dokumentácia1 500,001. kvartál 2019
Vybudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Družstevnej ulici - projektová dokumentácia1 500,002. kvartál 2019
Vybudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Družstevnej ulici - realizácia12 000,002. kvartál 2019
Okružná križovatka na Bratislavskej ceste - projektová dokumentácia10 000,001. kvartál 2019
Revitalizácia nám. sv. Štefana - projektová dokumentácia12 500,001. kvartál 2019