Plán verejných obstarávaní

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Plán verejných obstarávaní MsÚ Dunajská Streda na rok 2019

Názov verejného obstarávania

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (€)

Predpokladaný termín vyhlásenia VO

Grafické a tlačiarenské služby

20 000,00 1. kvartál 2019
Zabezpečenie priamych prenosov v maďarskom a v slovenskom jazyku zo zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta  Dunajská Streda 3 520,00 1. kvartál 2019
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme na území mesta Dunajská Streda v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Dunajská Streda 840 000,00 1. kvartál 2019
Žitnoostrovský jarmok - prenájom stanov 9 200,00 3. kvartál 2019
Žitnoostrovský jarmok - prenájom pódia, ozvučenie, osvetlenie 12 300,00 3. kvartál 2019
Žitnoostrovský jarmok - PR (bigboard, citylighty) 1 483,33 3. kvartál 2019
Silvestrovský ohňostroj 3 500,00 4. kvartál 2019
Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 2019” 1 600,00 1. kvartál 2019
Zabezpečenie služieb v oblasti verejných obstarávaní  pre mesto Dunajská Streda 30 000,00 2. kvartál 2019
Tlač, personifikácia a doručenie vernostných kariet na obdobie 2020 - 2024 4 166,67 3. kvartál 2019
Špeciálne tlačivá určené pre automatické spracovanie a obálkovanie 3 084,00 4. kvartál 2019
Tabuľky so súpisným, orientačným číslom a tabuľky s názvom ulíc 8 333,33 1. kvartál 2019
Zakúpenie vernostných licencií ESET Endpoint Protection Advanced 9 000,00 1. kvartál 2019
Monitorovanie vozidiel 3 000,00 1. kvartál 2019
Prenájom multifunkčných zariadení 28 000,00 1. kvartál 2019
Prevádzka a podpora mobilnej aplikácie mesta Dunajská Streda 20 000,00 1. kvartál 2019
Rozšírenie kamerového systému 47 000,00 1. kvartál 2019
Zakúpenie vyvolávacieho systému 12 000,00 1. kvartál 2019
Latkový rošt 90x200 cm - 6 ks 82,50 2. kvartál 2019
Matrac 90x200 cm - 6 ks 175,00 3. kvartál 2019
Mestské slávnosti - ozvučenie, osvetlenie 120 000,00 1. kvartál 2019
Rekonštrukcia strechy ZŠ Z. Kodálya 35 666,66 1. kvartál 2019
Spojovacia chodba MŠ Jesenského - projektová dokumentácia 15 000,00 1. kvartál 2019
Chodník pri cintoríne - projektová dokumentácia 1 250,00 1. kvartál 2019
Chodník pri cintoríne - realizácia 7 916,66 2. kvartál 2019
Signalizačné zariadenie pre chodcov na križovatke Hlavná ulica - Bacsáková ulica 16 666,66 2. kvartál 2019
Rekonštrukcia chodníka pri SAD (od rešt. New York k stanici SAD) 20 833,33 2. kvartál 2019
Prestavba priestorov kuchyne a jedálne pri ZŠ Jilemnického ulica DS 702 244,16 1. kvartál 2019
Výdajne v ZŠ Smetanov háj a Z. Kodálya 25 000,00 1. kvartál 2019
Karanténna stanica - projektová dokumentácia 1 500,00 1. kvartál 2019
Karanténna stanica - realizácia 25 000,00 1. kvartál 2019
Komunitné centrum - nábytok 16 000,00 2. kvartál 2019
Zberné nádoby - KO 10 000,00 1. kvartál 2019
Vybudovanie vodovodu a kanalizácie na prepojovacej komunikácie (Športová - Malodvornícka) - projektová dokumentácia 6 000,00 1. kvartál 2019
Napojenie domu smútku na verejnú kanalizáciu - projektová dokumentácia 1 500,00 1. kvartál 2019
Vybudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Družstevnej ulici - projektová dokumentácia 1 500,00 2. kvartál 2019
Vybudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Družstevnej ulici - realizácia 12 000,00 2. kvartál 2019
Okružná križovatka na Bratislavskej ceste - projektová dokumentácia 10 000,00 1. kvartál 2019
Revitalizácia nám. sv. Štefana - projektová dokumentácia 12 500,00 1. kvartál 2019