Plán verejných obstarávaní

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Plán verejných obstarávaní MsÚ Dunajská Streda na rok 2022

Názov verejného obstarávania

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (€)

Predpokladaný termín vyhlásenia VO

Výstavba komunikácie na ul. Petőfiho

40.416,67 € 1. kvartál 2022

Rekonštrukcia Vinohradníckej ulice

291.666,67 € 1. kvartál 2022

Rekonštrukcia Lipovej ulice

45.833,33 € 1. kvartál 2022

Vybudovanie prepoj. komun. - časť Malodvornícka cesta - Športová ulica

583.333,33 € 1. kvartál 2022

Rekonštrukcia chodníkov na ul. L. Amadéa

71.000,00 € 1. kvartál 2022

Rekonštrukcia chodníka - Mliečany

54.166,67 € 1. kvartál 2022

Rekonštrukcia spevnených plôch na sídlisku Boriny

81.666,67 € 1. kvartál 2022

Vybudovanie parkovísk a komunikácie - Ružový háj 1352

55.250,00 € 1. kvartál 2022

Rekonštrukcia spevnených plôch na sídlisku Ružový háj

239.166,67 € 1. kvartál 2022

Vybudovanie detských ihrísk

62.500,00 € 2. kvartál 2022

Vybudovanie verejného osvetlenia na Malodvorníckej ceste

20.000,00 € 2. kvartál 2022

Vybudovanie verejného osvetlenia na Letištnej ulici

25.000,00 € 2. kvartál 2022

Rekonštrukcia budov MŠ - výmena výplní otvorov

50.000,00 € 2. kvartál 2022

Vybudovanie výsuvných stĺpikov na území mesta

40.000,00 € 1. kvartál 2022

Deratizačný a dezinsekčný materiál

16.000,00 € 1. kvartál 2022

Jarná deratizácia na území mesta

10.208,33 € 1. kvartál 2022

Jesenná deratizácia na území mesta

10.208,33 € 3. kvartál 2022

Vyhotovenie PD pre Stojiská podzemných kontajnerov na území mesta

9.700,00 € 1. kvartál 2022

Vyhotovenie PD - cestička pre cyklistov - Povodská cesta - pokračovanie

8.500,00 € 1. kvartál 2022

Čistiace a hygienické potreby

57.500,00 € 1. kvartál 2022

Pohonné hmoty a palivové karty

12.500,00 € 1. kvartál 2022

Stravné lístky

250.000,00 € 1. kvartál 2022

Vytvorenie webovej stránky mesta Dunajská Streda

45.000,00 € 1. kvartál 2022

Dodanie tonerov a atramentových náplní do tlačiarní a multifunkcných zariadení

48.000,00 € 1. kvartál 2022

Nákup počítačových zostáv, notebookov a počítačových priférií

48.000,00 € 2. kvartál 2022

Rozšírenie dátovej telekomunikačnej siete v meste Dunajská Streda

48.000,00 € 3. kvartál 2022

Geodetické služby

55.000,00 € 1. kvartál 2022

IS Eranet

2.200,00 € 1. kvartál 2022

Označenie psov mikročipmi na území mesta Dunajská Streda

4.999,99 € 1. kvartál 2022

Dodávka zemného plynu

529.382,16 € 2. kvartál 2022

Dodávka elektrickej energie

1.013.787,34 € 3. kvartál 2022

Poistenie majetku mesta Dunajská Streda

191.000,00 € 3. kvartál 2022

Dodanie a oprava dopravných značení

180.000,00 € 1. kvartál 2022

Audítorské služby

55.470,00 € 2. kvartál 2022

Prenájom multifunkčných zariadení.

28.000,00 € 2. kvartál 2022

Dodanie pracovných pomôcok na aktivačnú činnosť resp. na verejnoprospešné práce v meste Dunajská Streda

25.000,00 € 1. kvartál 2022

Mechanické čistenie miestnych komunikácií

70.000,00 € 1. kvartál 2022

Dodávka vriec na odpad

9.000,00 € 1. kvartál 2022

Zberné nádoby na komunálny odpad

15.000,00 € 1. kvartál 2022

Kancelárske potreby

40.000,00 € 3. kvartál 2022

Policajné uniformy

25.000,00 € 1. kvartál 2022

Zbrane munícia a súvisiace časti

4.166,67 € 1. kvartál 2022

Policajné uniformy (Softshellové bundy)

2.500,00 € 1. kvartál 2022

Žtnoostrovský jarmok - prenájom stanov

7.753,33 € 3. kvartál 2022

Žitnoostrovský jarmok - PR (bigboard)

650,00 € 3. kvartál 2022

Žitnoostrovský jarmok - prenájom pódia, ozvučenie, osvetlenie

26.800,00 € 3. kvartál 2022

 

Cookies