Plán verejných obstarávaní

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Plán verejných obstarávaní MsÚ Dunajská Streda na rok 2021

Názov verejného obstarávania

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (€)

Predpokladaný termín vyhlásenia VO

Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie „ Zmeny a doplnky 14/2021, 15/2021, 16/2021“

4.200,00 € 1. kvartál 2021

Grafické a tlačiarenské služby

25.000,00 € 1. kvartál 2021

Poskytovanie konzultačných služieb a dohľadu spojeného s OOÚ prostredníctvom Zodpovednej osoby

2.040,00 € 2. kvartál 2021

Zabezpečenie služieb v oblasti verejných obstarávaní pre mesto Dunajská Streda

40.000,00 € 2. kvartál 2021

Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu – verejné osvetlenie

109.652,67 € 1. kvartál 2021

Inštalácia a prevádzkovanie 10 externých WIFI prístupových bodov v rámci projektu EÚ WiFi4EU

16.000,00 € 1. kvartál 2021

Nakladanie s komunálnym odpadom na území mesta Dunajská Streda

3.600.000,00 € 1. kvartál 2021

Zakúpenie SW Windows server

22.500,00 € 1. kvartál 2021

Podpora komplexného bezpečnostného riešenia, internetovej komunikácie a mailového servera.

36.000,00 € 2. kvartál 2021

Telekomunikačné služby - internet, pevná telefónna linka, KTV

49.000,00 € 2. kvartál 2021

PD MŠ Ružový háj

10.000,00 € 1. kvartál 2021

Odchyt holubov

11.666,67 € 1. kvartál 2021

Demontáž ihrísk - Rybný trh, Mlynská ulica

neznáma 2. kvartál 2021

Vybudovanie chodníka pri nákupnom centre MAX s priechodom

27.500,00 € 2. kvartál 2021

Svetelná križovatka Tesco

66.666,67 € 1. kvartál 2021

Revitalizácia Parku kultúry a oddychu

1.279.166,67 € 2. kvartál 2021

Podzemné kontajnery na odpad

174.166,67 € 2. kvartál 2021

Vybudovanie detského ihriska

45.833,33 € 2. kvartál 2021

Nákup vianočného osvetlenia

83.333,33 € 2. kvartál 2021

Pomník Károlya Szladitsa

16.625,00 € 2. kvartál 2021

Detské ihriská v MŠ

50.000,00 € 2. kvartál 2021

Rekonštrukcia fontány pri MsKS

60.833,33 € 1. kvartál 2021

Rekonštrukcia kotolne - Vermesova vila

15.000,00 € 1. kvartál 2021

Pomník padlých vojakov I. a II. Svetovej vojny - osvetlenie

12.500,00 € 2. kvartál 2021

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Dunajská Streda

1.136.628,51 € 1. kvartál 2021

Výťah v budove MsÚ

70.833,33 € 1. kvartál 2021

Veľká zasadačka - koberec

15.000,00 € 2. kvartál 2021

Revitalizácia nám. Á. Vámbéryho

neznáma -

Vypracovanie PD Cyklochodník na Povodskej ceste, časť Povoda

12.500,00 € 1. kvartál 2021

Dodávka deratizačných materiálov

8.278,00 € 1. kvartál 2021

Vypracovanie energetických hodnotení budov

1.958,33 € 1. kvartál 2021

Vypracovanie PD Rekonštrukcia zariadení pre seniorov

28.333,33 € 2. kvartál 2021

Vypracovanie PD Verejné osvetlenie na Letištnej ulici

2.083,33 € 1. kvartál 2021

Vypracovanie PD Verejné osvetlenie na Malodvorníckej ceste

2.500,00 € 1. kvartál 2021

Mechanické čistenie mesta

65.000,00 € 1. kvartál 2021

Čistenie a oprava pouličných vpustov

30.000,00 € 1. kvartál 2021

Dezinsekcia - postrek proti komárom

10.000,00 € 2. kvartál 2021