Plán verejných obstarávaní

Plán verejných obstarávaní MsÚ Dunajská Streda na rok 2023
Názov predmetu zákazky Predpokladaná hodnota zákazky celkom bez DPH (€) Predpokladaný dátum vyhlásenia verejného obstarávania
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telefóny 120.000,00 € 1. kvartál 2023
Prenájom, servis a údržba multifunkčných zariadení. 40.000,00 € 1. kvartál 2023
Aktualizácia licencie ESET PROTECT Entry On-prem na 24 mesiacov 14.166,66 € 1. kvartál 2023
Dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky IKT vybavenia pre materské školy mesta Dunajská Streda 40.000,00 € 1. kvartál 2023
Zmeny a doplnky územno plánovacej dokumentácie mesta DS č. 18/2023 1.250,00 € 1. kvartál 2023
Nákup strelných zbraní 4.200,00 € 3. kvartál 2023
Zabezpečenie priamych prenosov zo zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda 6.134,00 € 1. kvartál 2023
Grafické a tlačiarenské služby 25.000,00 € 1. kvartál 2023
Dodávka elektrickej energie 0,00 € 1. kvartál 2023
Vybudovanie prepoj. komun. - časť Malodvornícka cesta - Športová ulica 358.333,33 € 2. kvartál 2023
Rekonštrukcia budovy MŠ Ružový háj 83.333,33 € 2. kvartál 2023
Vybudovanie chodníka so zvýšenou križovatkou na ul. Gyulu Szabóa 175.000,00 € 2. kvartál 2023
Detské ihrisko 66.666,67 € 2. kvartál 2023
Výmena strešných okien na budove Klubu dôchodcov na Trhovisku 10.000,00 € 2. kvartál 2023
Vybudovanie oplotenia na nám. sv. Štefana 42.166,67 € 3. kvartál 2023
Revitalizácia multifunkčného športového ihriska ZŠ Gyulu Szabóa 49.166,67 € 2. kvartál 2023
Prestavba priestorov zub. ambul. v budove ZŠ Z. Kodálya s VJM 41.608,33 € 2. kvartál 2023
Revitalizácia spevnenej plochy pri parku voľného času v Malom Blahove 57.416,67 € 2. kvartál 2023
Vybudovanie zábran proti vjazdu pri parku voľného času na Trhovisku - výsuvný stĺpik 14.583,33 € 2. kvartál 2023
Regulácia ústredného kúrenia MŠ Rybný trh a SNP 16.666,67 € 1. kvartál 2023
Vypracovanie PD DSS30 - ŠZSS s kapacitou 30 klientov 83.333,33 € 1. kvartál 2023
Deratizačný materiál 16.666,67 € 1. kvartál 2023
Odchyt holubov na území mesta DS 13.333,33 € 1. kvartál 2023
Mechanické čistenie na území mesta DS 65.000,00 € 1. kvartál 2023
Kancelárske potreby a kancelársky papier 41.666,66 € 4. kvartál 2023
Zabezpečenie služieb v oblasti verejných obstarávaní pre mesto Dunajská Streda 33.333,33 € 2. kvartál 2023