Plánované rozvojové investície v Malom Blahove za rok 2018

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Ktoré rozvojové investície sa pripravujú v Malom Blahove v budúcom roku? – kládli otázku účastníci fóra obyvateľov, ktoré sa uskutočnilo z iniciatívy OZ Sikabony v Spoločenskom dome mestskej časti. Stretnutia sa zúčastnili primátor Zoltán Hájos, ďalej poslanci za Malé Blahovo Zoltán Molnár a Juraj Puha. Hlavnou témou fóra bolo rozšírenie maloblahovského cintorína, no hovorili aj o ďalších rozvojových akciách mestskej časti.       

Plány rozšírenia cintorína predstavil na fóre obyvateľov mestský poslanec Zoltán Molnár. Rozšírenie sa uskutoční za cintorínom vojenských zajatcov. Chodník vedúci od kostolíka Všetkých svätých cez cintorín vojenských zajatcov bude tiež rozšírený. Vedľa hlavných chodníkoch vysadia stromoradie. Na strane vedľa Veľkoblahovskej cesty sa postaví nový plot, ďalej pred vojenským cintorínom vybudujú 35 parkovacích miest. Obyvateľom sa plán páčil, navrhli však aj vybudovanie sociálnej miestnosti v novej časti cintorína.

Ďalšou témou fóra bolo založenie komunitného oddychového parku. Primátor Zoltán Hájos informoval obyvateľov, že mesto prevzalo od FC DAC futbalové ihrisko v Malom Blahove, pre účely oddychového parku. Vytvoria tu komunitný priestor s možnosťou športovania a oddychu. V budúcnosti na tomto priestranstve organizujú aj maloblahovské hody. Ďalej mesto plánuje vybudovať zborovňu pre novozaložený dobrovoľný hasičský zbor mestskej časti.

V mestskej časti spôsobujú problémy nekvalitné povrchy niektorých ciest a chodníkov. Poslanec mesta Juraj Puha informoval obyvateľov, že v budúcom roku sa vykoná rekonštrukcia chodíka v Lesnej ulici, ďalej v Hornej ulici. V Letišnej ulici takisto opravia cestu, aj chodník. V Záhradníckej ulici vybudujú chýbajúci úsek chodníka, ďalej na jar opravia aj chodník pred spoločenským domom.