Platbou cez internet predídete postávaniu v rade

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Platbou cez internet predídete postávaniu v rade

Mestský úrad v Dunajskej Strede žiada občanov, aby pokiaľ možno, vyrovnali mestské dane a poplatky prevodom cez internet. Podľa možností si vyberte aj Vy tento komfortnejší a finančne výhodnejší spôsob zaplatenia mestských daní a poplatkov, ktoré boli doručené v týchto dňoch.

Táto prosba v súčasnosti je navyše veľmi opodstatnená, totiž naďalej platí mimoriadna situácia a tým súvisiace niektoré obmedzenia. Do priestorov kancelárie prvého kontaktu na radnici vstup je naďalej možný iba s rúškom, ruky treba dezinfikovať a naraz sa tam môže zdržiavať maximálne 5 osôb. Preto sa neraz vytvoria rady pred vchodom do budovy.

Aj z toho dôvodu Mestský úrad opätovne žiada obyvateľov, aby platby uhradili predovšetkým prevodom cez internet, namiesto osobnej návštevy pokladne na radnici. Je to aj časovo aj finančne úspornejšie riešenie. Dane sa dajú zaplatiť aj prostredníctvom Post terminálu, čiže bankovou kartou. /pve/