Plus jeden milión eur: rozvojové investície pokračujú aj v roku 2019

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Plus jeden milión eur: rozvojové investície pokračujú aj v roku 2019

Rozpočet Dunajskej Stredy na rok 2019 dosahuje takmer 22 milión eur. Finančná situácia mesta je výborná, nakoľko z podielových daní príde do mestskej kasy bezmála o milión eur nad plánovaný príjem. Celkový príjem z podielových daní bude nad 9 miliónov eur. Mesto počíta s vyšším príjmom aj z daní za nehnuteľnosti, daní za hracie automaty a z predaja mestských pozemkov. Samospráva navyše príjmy použije na rozvojové investície. Najväčšou investíciou v tomto roku bude rekonštrukcia školskej kuchyne a jedálne ZŠ na Jilemnického ulici, s rozpočtom takmer 900 tisíc eur.          

Ďalšia školská investícia sa realizuje v ZŠ Gyulu Szabóa. Samospráva Dunajskej Stredy sa úspešne uchádzala o grant na výstavbu multifunkčného ihriska v areáli školy za vyše 60 tisíc eur. V ZŠ Zoltána Kodálya je na programe rekonštrukcia strechy telocvične, v budove MŠ na Jesenského ulici vybudujú prepojovaciu chodbu.

Rozvojové investície sa plánujú aj v športových zariadeniach. Na opravu chladiarenskej techniky umelej ľadovej plochy samospráva vyčlenila 32 tisíc eur, na vzduchotechniku mestskej športovej haly 15 tisíc eur. Tento rok sa realizuje aj renovácia futbalových ihrísk s umelou trávou za 5500 eur.      

Investície sa plánujú aj v doprave mesta. Na priechode pre chodcov oproti pošte na Hlavnej ulici mesto vybuduje semafor. Ďalej sa na Kukučínovej ulici realizuje oprava chodníka pre chodcov k autobusovej stanici.

Samospráva vynaloží o 10 tisíc eur viac finančných prostriedkov na usporiadanie mestských slávností a osláv.      

V mestskom rozpočte dôjde aj k ďalším zmenám, nakoľko prebytok 2,4 milióna eur poslanci ešte nerozdeleli. Očakáva sa, že na nasledujúcom zasadnutí MsZ sa tohtoročný rozvojový program rozšíri o ďalšie investície.