Po miernejšej zime treba odstrániť menej výtlkov

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Po miernejšej zime treba odstrániť menej výtlkov

Tohoročná zima bola miernejšia, preto ani v našom meste výraznejšie nepoškodila povrch vozoviek. Niektoré opravy sú však nutné. Oddelenie investícií na Mestskom úrade v Dunajskej Strede skontrolovalo a vyhodnotilo stav cestných komunikácií na celom území mesta. Zistilo sa, kde sa nachádzajú výtlky a jamy, ktoré je potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky neodkladne odstrániť.

Ide okrem iného o dve ulice v mestskej časti Západ, a to o ulice Széchenyiho a Fábryho, ktoré treba obnoviť. Ich úplná rekonštrukcia bola zahrnutá do plánu investícií na tento rok. Tá sa však zrealizuje iba čiastočne, keďže pre pandémiu koronavírusu bude v mestskom rozpočte k dispozícii menej finančných zdrojov v dôsledku očakávaného výpadku príjmov. Preto budú odstránené zatiaľ iba výtlky. j na sídlisku Východ na Novej Vsi sa nachádza niekoľko výtlkov, ktoré budú onedlho  odstránené. Na Brezovej ulici opravia aj chodník, ktorý je na dlhšom úseku  v dezolátnom stave. Aj v Malom Blahove sú naplánované práce na odstránenie výtlkov na uliciach Gombotášska a Topoľová, takisto aj na Priemyselnej. V centre mesta sú tiež nutné niektoré opravy, a to oprava parkoviska pri obchodnom dome Modrý Dunaj a oprava povrchu vozovky na Kukučínovej ulici. Príslušné oddelenie na radnici nezabúda ani na Poľnú ulicu, ktorá spája centrum s mestskou časťou Sever.

Na odstránenie výtlkov a opravy vozoviek na mestských cestných komunikáciách plánujú použiť z rozpočtu mesta na rok 2020 okolo 15 000 eur. Paralelne s prácami na odstraňovaní výtlkov prebieha v týchto dňoch aj rekonštrukcia cyklistických trás v meste, kde dochádza k obnoveniu starého vodorovného značenia cyklotrasy.