Po rekonštrukcii sa zvýši aj kapacita škôlky na Októbrovej ulici

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Po rekonštrukcii sa zvýši aj kapacita škôlky na Októbrovej ulici

V plnom prúde prebieha cez leto rekonštrukcia najväčšej materskej školy mesta s výchovným jazykom maďarským na Októbrovej ulici. Prevažnú časť prác dokončia počas letných prázdnin. Na september zostávajú iba práce, ktoré nebudú rušiť výchovno-vzdelávaciu činnosť. Rekonštrukčné práce zrealizuje mestská spoločnosť Municipal Real Estate.

Samospráve Dunajskej Stredy sa na túto rekonštrukciu podarilo získať nenávratný finančný príspevok z programu maďarskej vlády na rozvoj materských škôl v Karpatskej kotline. Projekt so špecifickým cieľom inicioval Fond Gábora Bethlena, a zo zdrojov fondu naše mesto získalo dotáciu vo výške 108 miliónov forintov, v prepočte je to 337 tisíc eur. Jednou z podmienok bolo, aby predškolské zariadenie pôsobilo najmenej 10 rokov ako MŠ s výchovným jazykom maďarským. Materskú školu na Októbrovej ulici otvorili v roku 1972, v súčasnosti ju navštevuje 72 detí. Vďaka súčasnej rekonštrukcii materská škola na Októbrovej ulici sa rozšíri aj o jednu triedu, teda od septembra škôlku môže navštevovať o 20-24 detí viac.

Mestská samospráva z poskytnutej dotácie realizuje vonkajšie zateplenie budovy škôlky a pribudne aj nová strechy. Budú tým odstránené aj opakujúce sa problémy so zatekajúcou strechou. Vymenia aj podlahu a obnovia sociálne zariadenia. Pribudne aj nová kotolňa a bude modernizovaný celý vykurovací systém, vďaka tejto investície sa znížia aj náklady na energiu. Ďalej vymenia bleskozvody a vymaľujú priestory MŠ.

Mesto budovu materskej školy na Októbrovej ulici čiastočne zrenovovala v minulom roku aj z vlastných zdrojov. Vymenili okná a dvere, ďalej revitalizovali nádvorie škôlky. /pve/