Pobočka colného úradu

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Pobočka colného úradu v Dunajskej Strede mení odo dňa 01.06.2017 svoje sídlo. Od uvedeného dňa bude možné pobočku navštíviť už na novej adrese Povodská cesta 169/14, Dunajská Streda.

Z dôvodu sťahovania bude dňa 31.05.2017 jej výkon na adrese Mliečany 61 obmedzený, pričom verejnosť môže v tento deň využiť aj pracovisko METRANS, Povodská cesta 18/81, Dunajská Streda.

Úradné hodiny PCÚ Dunajská Streda zostávajú odo dňa 01.06.2017 nezmenené, a to colná časť od 7.30 h do 19.30 h a daňová časť od 7.30 h do 15.30 h. Telefonické, faxové a emailové kontakty zostávajú taktiež nezmenené.