Počet obyvateľov Dunajskej Stredy klesol

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Počet obyvateľov Dunajskej Stredy k 31. 12. 2017 dosiahol 22 756 - vyplýva z údajov Evidencie obyvateľstva MsÚ. Trend klesania počtu obyvateľov pokračoval aj v roku 2017. Počet obyvateľov okresného sídla klesol o 99. Dvadsaťtri tisíc hranicu Dunajská Streda prekročila naposledy v roku 2009.

 

V okrese Dunajská Streda vlani prišlo na svet 857 novorodencov, z toho 178 dunajskostredských bábätok. Štatistika z minulých rokov ukazuje, že napr. v roku 2007 bolo takisto presne 178 dunajskostredských bábätok. Najmenej narodení, 166 zaznamenali v roku 2001. Prirodzený prírastok obyvateľstva má negatívnu bilanciu, lebo sa narodilo menej ľudí, než zomrelo. V roku 2017 zomrelo 216 Dunajskostredčanov, čo je o sedem menej, než v roku 2016.

 

Do mesta sa prisťahovalo 557 ľudí, z mesta sa odsťahovalo 618 ľudí. Počet prisťahovalcov aj odsťahovalcov bol v roku 2017 vyšší, než v roku 2016. Vlani sa do mesta pravdepodobne prisťahovalo viac ľudí, koľko vykazuje štatistika. Mnoho príšelcov sa totiž neprihlási na trvalý pobyt, aby sa vyhlo plateniu miestnych daní a poplatkov.

 

Podľa údajov dunajskostredskej matriky najčastejšie dievčenské mená boli Zoé, Dóra, Emma, Sofia a Žofia. U chlapcov sú na čele rebríčka mená Dominik, Krištof, Patrik, David a Máté. Počet sobášov v roku 2017 dosiahol 149, z toho 59 cirkevných a 90 občianskych obradov.