Počet obyvateľov Dunajskej Stredy mierne klesol

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Počet obyvateľov Dunajskej Stredy mierne klesol

Podľa sumára matriky k 31. decembru 2020 bol počet obyvateľov Dunajskej Stredy 22 733, čo je o 35 menej ako pred rokom.

Príčinou poklesu je, že vlani zomrelo 277 obyvateľov Dunajskej Stredy, počet novorodencov však bol iba 186. Počet úmrtí v roku 2020 prekročil rekordné maximum spred roka.

Tento pomer nemohla vykompenzovať ani skutočnosť, že sa do mesta prisťahovalo 533 ľudí, a odsťahovalo iba 477. V porovnaní s rokom 2000 sa počet prihlásených obyvateľov znížil o 1150.

V meste vlani uzatvorilo manželstvo 102 párov, z toho bolo 73 občianskych a 29 cirkevných obradov. Počet sobášov bol o 24 menej ako pred rokom.

V dunajskostredskej nemocnici sa narodilo spolu 884 detí, z toho 462 chlapcov a 422 dievčat. Najobľúbenejšími menami u novorodencov sú medzi chlapcami v poradí Dávid, Alex, Dániel, Bence a Máté, u dievčat zas Anna, Viktória, Emma, Léna a Liza.

Štatistika obyvateľov 2020

Narodení: 186

Zomrelí: 277

Prisťahovaní: 533

Odsťahovaní: 477

Počet obyvateľov Dunajskej Stredy: 22 733