Počet obyvateľov Dunajskej Stredy naďalej pod 23 tisíc

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Počet obyvateľov Dunajskej Stredy naďalej pod 23 tisíc

Podľa štatistiky k 31. decembru 2019 Dunajská Streda mala 22 768 obyvateľov. Na konci minulého roka počet obyvateľov mesta bol o 59 nižší než v roku 2018.

Tento negatívny údaj je dôsledkom skutočnosti, že počet zomretých bol aj v roku 2019 vyšší ako počet narodených. V roku 2019 zomrelo 258 Dunajskostredčanov, viac než kedykoľvek v posledných 20 rokoch. Oproti tomu na svet prišlo iba 195 dunajskostredských novorodencov. Počet narodených prevýšil počet zomretých naposledy v roku 2015.

Bilancia počtu prisťahovaných a odsťahovaných obyvateľov je pomerne vyrovnaná, obidve skupiny vykazujú približne 500 osôb. Z Dunajskej Stredy sa odsťahovalo 497 ľudí a do mesta sa prisťahovalo 501 osôb.

Manželstvo uzavrelo 126 párov, z toho 88 bolo občianskych sobášov a 38 cirkevných sobášov. Najpopulárnejšie chlapčenské mená boli Kristóf, Dominik, Dávid, Máté a Noel kým pre dievčatká si najčastejšie vybrali mená Emma, Dóra, Lilien, Viktória a Sofia.

Štatistika obyvateľov 2019

Narodení: 195

Zomrelí: 258

Prisťahovaní: 501

Odsťahovaní: 497

Počet obyvateľov Dunajskej Stredy: 22 768