Poďakovanie primátora Zoltána Hájosa voličom

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Poďakovanie primátora Zoltána Hájosa voličom

Poďakovanie primátora Zoltána Hájosa voličom

            Touto cestou Vám ďakujem za prejavenú dôveru, za každý Váš hlas, ktorým ste ma podporili v komunálnych voľbách 10. novembra. Zároveň blahoželám zvoleným poslancom mestského zastupiteľstva a prajem im úspešnú poslaneckú prácu.

            Je nesporne potešujúce, že prevažná väčšina voličov, ktorí sa dostavili k urnám, uznala prácu, ktorú sme vykonali v uplynulom štvorročnom období a dala nám opäť štvorročný mandát na spravovanie nášho mesta.  Pevne verím, že okrem zvolených 13 poslancov za SMK ma v mojej práci v prospech nášho mesta budú podporovať aj nezávislí poslanci.

            Ďakujem za aktivitu, dôveru a podporu zo strany voličov. S uspokojením môžem konštatovať, že priebeh komunálnych volieb bol v Dunajskej Strede pokojný a bezproblémový, čo je aj výsledkom dôslednej a statočnej práce členov volebných komisií.

            Ďalšie štvorročné obdobie odštartujeme s optimizmom, novým elánom a odhodlaním vykonať maximum pre blaho nášho mesta. Čakajú nás nové náročné výzvy, preto sme sa okamžite pustili do práce. Za prioritné teraz považujem prijatie mestského rozpočtu na rok 2019. V tomto strategickom dokumente budú obsiahnuté položky, ktoré zabezpečia finančné krytie dôležitých investícií a programov garantujúcich ďalšie napredovanie nášho mesta.

S úctou znovuzvolený primátor mesta  ZOLTÁN HÁJOS