Podnikateľom doručia daňové rozhodnutia aj do emailovej schránky

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Podnikateľom doručia daňové rozhodnutia aj do emailovej schránky

V Dunajskej Strede v posledný aprílový týždeň začnú pre právnické a fyzické osoby doručovať rozhodnutia Mestského úradu o výške dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad. Obyvateľom mesta budú rozhodnutia doručené v máji.

Novinkou bude, že firmám /právnickym osobám/, ktoré sa nachádzajú v obchodnom registri, budú doručené tieto rozhodnutia aj do ich elektronickej schránky. Tie mali povinne aktivovať v zmysle zákona od 1. júla 2017, kde orgány štátnej moci môžu oficiálne doručovať rozhodnutia. Mestský úrad v Dunajskej Strede upozorňuje tieto právnické osoby na skutočnosť, že za úradnú sa považuje tá verzia rozhodnutia, ktorá bola doručená do elektronickej schránky. Súčasne doručované rozhodnutie v tlačenej podobe má len informatívny charakter.

Spôsob doručenia rozhodnutí pre fyzické osoby-podnikateľov a pre občanov zostáva nemenný. Oni naďalej obdržia platobné výmery v tlačenej verzii v listovej zásielke. pre nich totiž zákon zatiaľ nepredpisuje povinnosť otvorenia elektronickej schránky.

Peňažné poukážky spolu s rozhodnutiami ani tento rok nebudú už doručované. Túto zmenu zaviedol Mestský úrad v minulom roku, aby podporil prechod na modernejšie spôsoby platieb, ktoré navyše nie sú spoplatnené. Platobné výmery sú preto označené QR kódom a čiarovým kódom.

Občania poplatky môžu zaplatiť v hotovosti v pokladni radnice, alebo bankovým prevodom, okrem toho aj peňažnými poukážkami.

Ako potvrdil vedúci Odboru finančného a správy majetku mesta Zoltán Pápay, v prípade potreby, ak by sa vytvorili rady, je úrad pripravený otvoriť aj ďalšiu pokladňu,.

Pokladňu úradu vybavili čítačkou čiarového kódu v minulom roku, od čoho sľubujú urýchlenie administrácie. Cieľom tejto novinky je rýchle a moderné realizovanie platieb, na úrovni 21. storočia.

Určite sa nájdu občania, ktorí naďalej uprednostňujú platby peňažnou poukážkou na pošte a nehodlajú platiť v pokladni radnice bez poplatku. Peňažné poukážky si môžu prevziať pri informačnom pulte na radnici a po jej manuálnom vyplnení uhradiť poplatky na pošte, kde táto transakcia je ale spoplatnená. Mestský úrad aj preto dáva do pozornosti občanom možnosť zaplatenia miestnych daní a poplatkov prostredníctvom platobného výmeru, označeného QR kódom a čiarovým kódom v hotovosti v pokladni MsÚ. Usporia tým aj poplatok, ktorý na pošte pri platení šekom činí 40 centov. Navyše celý proces sa urýchli, pretože pokladníčka okamžite zaznamená platbu a následne vytlačí potvrdenie o realizovaní platby. Mestský úrad popularizuje aj internet banking, ako rýchly a pohodlný spôsob platby. Kto používa tento spôsob, takisto usporí poštový poplatok.

Novinkou v roku 2017 bolo zavedenie dvojjazyčných rozhodnutí, ktoré obsahovali text už aj v maďarskom jazyku. Rozhodnutia aj tento rok sú dvojjazyčné. /pve/