Poklona pedagógom

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Poklona pedagógom

Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry Mestského úradu organizoval už 12. Mestský deň pedagógov. Pri tejto príležitosti v MsKS pozdravili pedagógov MŠ a ZŠ mesta. V mene zriaďovateľa sa pedagógom za ich záslužnú prácu poďakovali viceprimátori Zoltán Horváth a László A. Szabó, ďalej podpredsedníčka Komisie školstva a mládeže Andrea Herceg. László A. Szabó vo svojom príhovore vyzdvihol, že činnosť pedagógov má obrovský vplyv na život nášho spoločenstva, veď oni vychovávajú budúce generácie. Viceprimátor citujúc Goetheho povedal: "Najviac, čo svojim deťom môžeme dať, sú korene a krídla." 

Samospráva mesta Dunajská Streda v tomto roku vyznamenala 19 pedagógov a siedmym učiteľom odchádzajúcim do dôchodku vyslovila uznanie. Pedagógovia a študenti Základnej umeleckej školy na podujatí predstavili slávnostný program.     

 

Vyznamenaní pedagógovia: 

MŠ na Námestí priateľstva: Zsuzsanna Almási, Kristína Vidová, Iveta Pápay                                    

MŠ Rybný trh: Alena Konkolyová, Ildikó Kiss

ZŠ Gyulu Szabóa: Mónika Bartalová, Hajnalka Érseková, Teréz Csölle                                         

ZŠ Ármina Vámbéryho: Renáta Csiffári, Mónika Juhos, Éva Olgyai

ZŠ Zoltána Kodálya: Szilvia Horváth, Henrietta Szabó                                            

ZŠ na Smetanovom háji: Tatiana Cséfalvayová                                        

ZŠ na Jilemnického ulici: Daniela Petrillová, Adriana Navrátilová, Matilda Bertalanová                                             

Základná umelecká škola: Eleonóra Tóth, Natália Farkašová 

                                       

Márta Kiss, učiteľka ZŠ Ármina Vámbéryho obdržala zvláštnu cenu za namaľovanie obrazu Životná púť Vámbéryho. 

Pamätnú medailu Jána Amosa Komenského prevzali pedagógovia, ktorí v roku 2014 odišli do dôchodku. Menovite: Mária Sipos, Kornélia Kósa, Edit Keszegh, Zuzana Štrédlová, Gizella Mózes, Katalin Kohút a Edit Weisz.