Pokračuje odvoz plastového odpadu od rodinných domov v meste

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Pokračuje odvoz plastového odpadu od rodinných domov v meste

Aj v roku 2019 pokračuje organizovaný zber a odvoz PET fliaš a iného, špecifikovaného separovaného plastového odpadu priamo od rodinných domov. Prvý zber sa uskutoční 10. januára. Vrecový zber a odvoz plastového odpadu naďalej vykonáva spoločnosť FCC Slovensko v spolupráci s MsÚ v Dunajskej Strede. Zber priesvitných žltých vriec sa uskutoční vždy v polovici daného mesiaca, v roku 2019 v nasledujúcich termínoch: 14. február, 14. marec, 11. apríl, 9. máj, 13. jún, 11. júl, 8. august, 12. september, 10. október, 14. november, 12. december.

Separovaný plastový odpad sa má zbierať v žltých, priesvitných vreciach. Nepriehľadné vrecia nebudú odvezené. Technický odbor Mestského úradu žiada obyvateľov, aby v deň odvozu vrecia vyložili pred dom najneskôr ráno do 7-mej hodiny. Vrecia vyložené mimo určené dni nebudú odvezené. Za odvezené vrecia obyvatelia dostanú náhradu.       

 

ZBIERANÝ odpad:

- PET fľaše od nápojov (v stlačenej forme) 

- Vypláchnuté plastové obaly od domácej kozmetiky a chémie (HDPE, PE, PP)

- Čisté fólie z domácností (HDPE, LDPE)

- Viacvrstvové obaly (TetraPack) od mliečnych výrobkov a džúsov (vypláchnuté a stlačené)

- Hliníkové a plechové obaly nápojové a konzervy

 

NEZBIERANÝ odpad:

- Plastové obaly znečistené olejmi, tukmi, farbivami a inými chemickými látkami

- Komunálny odpad – tvrdé plasty (napr.: debny, nábytok, atď.)