Pokračujúca obnova ciest

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Pokračujúca obnova ciest

V Dunajskej Strede pokračuje úplná rekonštrukcia viacerých cestných komunikácií v správe mesta. Už bola dokončená rekonštrukcia Gombótášskej ulice v mestskej časti Malé Blahovo s rozpočtom 32 tisíc eur.  

Onedlho bude dokončená obnova prepojovacej cesty v Smetanovom háji medzi Športovou a Poľnou ulicou s rozpočtom 95 tisíc eur. Tu bolo obnovené aj existujúce parkovisko a vybudovali aj nové parkovacie miesta. Program obnovy ciest potom pokračuje v Poľnej ulici, kde podľa harmonogramu práce budú dokončené  do konca októbra v hodnote za 116 tisíc eur. Nový asfaltový povrch pribudne do konca októbra aj v ulici László Amadéa, ďalej na niektorých úsekoch ulíc Hviezdoslavova, Športová a Istvána Gyurcsóa.

Mestský úrad v Dunajskej Strede v dotknutých mestských častiach žiada občanov o pochopenie a trpezlivosť, nakoľko na rekonštruovaných úsekoch vodiči musia počítať s dopravným obmedzením. Zo strany chodcov je tiež žiadúca opatrnosť.

Ako sme už o tom informovali, program tohoročnej rekonštrukcie miestnych ciest v správe mesta bola zahájená v júni v uliciach Malotejedská a Kúpeľná. Mestská samospráva rekonštrukciu uvedených miestnych cestných komunikácií v zmysle rozhodnutia mestského zastupiteľstva financuje z úverového balíka.