Poplatok za odpad na rok 2020: lehota pre podnikateľov vyprší 30. septembra

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Poplatok za odpad na rok 2020: lehota pre podnikateľov vyprší 30. septembra

Koncom septembra právnickým osobám, teda podnikateľom posobiacim na území mesta  Dunajská Streda vyprší termín zaplatenia poslednej splátky poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad na rok 2020.

 Referát daní a poplatkov Mestského úradu v Dunajskej Strede preto ich upozorňuje na plnenie tejto daňovej povinnosti, aby poplatok vyrubený na rok 2020 zaplatili do 30. septembra.

Oplatí sa poponáhľať s úhradou poslednej splátky do konca mesiaca. V opačnom prípade, ak daňovník poplatok neuhradí do uvedenej lehoty, správca poplatku v zmysle príslušného zákona vyrubí aj  sankčný úrok z omeškania, ktorý každým dňom narastá. Referát daní a poplatkov Mestského úradu v Dunajskej Strede žiada podnikateľov, aby rešpektovali tento termín a vo vlastnom záujme včas zaplatili vyrubený poplatok.( pve)