Poplatok za odpad: posledná splátka pre občanov do konca augusta!

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Poplatok  za odpad: posledná splátka pre občanov do konca augusta!

Koncom augusta pre fyzické osoby vyprší termín na zaplatenie poslednej splátky miestneho poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad za rok 2019. Referát daní a poplatkov Mestského úradu v Dunajskej Strede upozorňuje daňovníkov na plnenie tejto daňovej povinností a zároveň žiada občanov, aby poplatok vyrubený na rok 2019 zaplatili do 31. augusta.

 Ak daňovník zanedbá svoju povinnosť a poplatok za komunálny odpad neuhradí do uvedeného termínu, správca poplatku v zmysle príslušného zákona vyrubí aj  úrok z omeškania, ktorý každým dňom narastá. Preto sa oplatí poponáhľať sa s úhradou poslednej splátky do konca augusta.

Pre právnické osoby termín zaplatenia poplatku poslednej splátky za komunálny odpad na rok 2019  vyprší koncom septembra. Preto referát daní a poplatkov Mestského úradu v Dunajskej Strede žiada podnikateľov, aby rešpektovali tento termín a zaplatili včas vyrubený poplatok, aby neriskovali vyrubenie sankčného úroku za každý omeškaný deň.( pve)