Poplatok za odpad: premeškať termín sa neoplatí

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Poplatok za odpad: premeškať termín sa neoplatí

Koncom augusta vypršal pre fyzické osoby, čiže občanov termín na zaplatenie poslednej splátky miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018. Referát daní a poplatkov Mestského úradu v Dunajskej Strede upozorňuje daňovníkov na dodatočné plnenie svojich povinností, aby dlžnu sumu čím skôr zaplatili, ešte v septembri .

 Ak daňovník zanedbá svoju povinnosť a poplatok za komunálny odpad neuhradí ani po termíne, správca poplatku v zmysle príslušného zákona vyrubí aj úrok z omeškania, ktorý každým dňom narastá. Preto sa oplatí poponáhľať sa s úhradou dlžnej čiastky. Oplatí sa teda čím skôr uhradiť vyrubený poplatok za komunálny odpad, v opačnom prípade táto suma každým dňom narastá v dôsledku vyrubenia sankčného úroku.

Pre právnické osoby termín zaplatenia poplatku poslednej splátky za komunálny odpad na rok 2018  vyprší koncom septembra. Preto referát daní a poplatkov Mestského úradu v Dunajskej Strede žiada občanov, aby rešpektovali tento termín a zaplatili včas vyrubený poplatok, aby neriskovali vyrubenie sankčného úroku za každý omeškaný deň. /pve/