Poplatok za odpad: termín pre podnikateľov je 30. september

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Poplatok za odpad: termín pre podnikateľov je 30. september

Koncom septembra vyprší pre právnicke  osoby, podnikateľov termín na zaplatenie poslednej splátky miestneho poplatku za komunálny odpad na rok 2019.

 Referát daní a poplatkov Mestského úradu v Dunajskej Strede touto cestou upozorňuje daňovníkov na plnenie svojich povinností do stanoveného termínu, aby predišli ďaľším nepríjemnostiam. Ak totiž daňovník zanedbá svoju povinnosť a poplatok za komunálny odpad neuhradí do uvedeného dátumu, správca poplatku v zmysle príslušného zákona vyrubí následne aj úrok za omeškanie, ktorý každým dňom narastá.

Preto sa oplatí poponáhľať sa s úhradou poslednej čiastky, v opačnom prípade táto suma každým dňom narastá v dôsledku vyrubenia sankčného úroku za každý omeškaný deň. Preto referát daní a poplatkov Mestského úradu v Dunajskej Strede žiada právnické osoby, aby rešpektovali tento termín a  vyrubený poplatok včas zaplatili. /pve/