Poskytovania podpory ( úveru ) zo ŠFRB – informácie

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Poskytovania podpory ( úveru ) zo ŠFRB –  informácie

Poskytovania podpory ( úveru ) zo ŠFRB –  informácie

Informácia  o možnostiach a podmienkach poskytovania podpory (úveru) z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v zmysle  zákona NR SR č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Jedná sa o nasledovné alternatívy: 

Pre žiadateľa – fyzická osoba ( iba manželia do 35 rokov) najmä:

U 117 Výstavba bytu v bytovom dome

U 417 Kúpa  bytu v bytovom dome

U 247 Výstavba bytu v rodinnom dome

        Úver max. 55.000,- €, doba splatnosti max. 20 rokov, úroková sadzba 2%,  ktorá sa nemení počas celej doby splácania. Fyzická osoba môže tiež žiadať úver na obnovu  rodinného domu, maximálna výška úveru 45 €/ m2 zateplenej plochy, úroková sadzba 1,5% a maximálna doba splácania 20 rokov.

Pre žiadateľa – SVB, správca zastupujúci vlastníkov bytov a nebytových priestorov:

U 515 Zateplenie bytového domu (skolaudovaného do 31.12.2001), úver 85 €/m2 zateplenej plochy,  úroková sadzba 1,5 %

U 715 Odstránenie systémovej poruchy bytového domu, úver 70 €/m2 podlahovej plochy bytov,  úroková sadzba 1%

U 965  Výmena alebo modernizácia výťahu, úver 32 500 €/ výťah, úroková sadzba  1 %

U 975 Výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome, úver 70 €/m2 podlahovej plochy bytu, úroková sadzba 0,5%

U 985 Vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov v bytovom dome, úver 110 €/m2 podlahovej plochy bytu, úroková sadzba  1%

U 995 Iná modernizácia bytového domu, úver 90 €/m2 podlahovej plochy bytu, úroková sadzba 3%

 

      Doba splatnosti úveru pri každom účele je najviac 20 rokov, úroková sadzba sa nemení počas celej doby splácania. Ak dôjde ku kombinácii jednotlivých účelov v jednej žiadosti, úroková sadzba sa môže znížiť. V prípade záujmu bližšie informácie  môžete dostať na Mestskom úrade v Dunajskej Strede, kanc. č. 207, kde sa aj podávajú žiadosti do dátumu 31.10.2014. Stránkové dni sú: pondelok a streda od 8.00 – 11.45, a od 12.15 – 16.00, piatok od 8.00 – 13.00, prípadne telefonicky poskytujeme informácie každý pracovný deň na nasledovných číslach: 031/5903 936, 0918 607 336 ( Ing. Eva Gyulaiová) a 0918 607 306  ( Margita Vodnyánszká).