Pozvánka

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Pozvánka

SAMOSPRÁVA
MESTA DUNAJSKÁ STREDA

pri príležitosti výročia maďarskej revolúcie a boja za slobodu z roku 1848/49
usporiada

15. marca  2014 o 16.00
mestskú spomienkovú slávnosť a kladenie vencov

pri pomníku revolúcie 1848/49 na Vámbéryho námestí.
Privítací prejav: viceprimátor LÁSZLÓ SZABÓ
Slávnostný prejav: PÁL CSÁKY
V kultúrnom programe vystúpi: spevácky zbor Vox Camerata a Divadlo Rivalda.

Po spomienkovej slávnosti
o 17.30 v divadelnej sále MsKS
nasleduje
slávnostný galaprogram
pri príležitosti odovzdania CENY EX LIBRIS.
V galaprograme vystúpia: 
Spevácka skupina TISZTA FORRÁS,
Hudobná  formácia KICSI HANG
Komorná  skupina VOX CAMERATA
Divadelný herec IMRE  BORÁROS
Zmiešaný spevácky zbor Híd.

Vstup je bezplatný!

SRDEČNE POZÝVAME VŠETKÝCH ZÁUJEMCOV!