Pozvánka: Medzinárodný deň zdravotných sestier

Hírek a városból

V mene Občianskeho združenia Spoločne pre zajtrajšok v spolupráci s poslancami Trnavského samosprávneho kraja zvolenými v našom regióne a s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Dunajská Streda Vás pozýva na slávnostný večer organizovaný pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravotných sestier, ktorý sa uskutoční dňa 13. mája 2024 o 19.00 hodine v priestoroch divadelnej sály Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede.

Pri tejto výnimočnej udalosti bude ocenených 10 vynikajúcich zdravotných sestier pracujúcich vo svojom odbore. Šesť z nich, ktoré sú zamestnankyňami dunajskostredskej nemocnice, navrhne Regionálna komora zdravotných sestier, ďalšie dve Mestský úrad v Dunajskej Strede z radov zamestnancov v mestských zariadeniach. Návrhy na ocenenie dvoch zdravotných sestier, ktoré pracujú v súkromných zdravotných ambulanciách, môže podať verejnosť.

Účinkujúci: Krisztina Szeredy a Győző Lablanc, kúzelník a iluzionista Lui.

 
Srdečne Vás očakávame!