Pre vlastníkov nehnuteľností: daňové priznanie do konca mája

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Pre vlastníkov nehnuteľností: daňové priznanie do konca mája

Mestský úrad v Dunajskej Strede upozorňuje občanov, že každý vlastník, ktorý v roku 2020 nadobudol alebo predal nehnuteľnosť, je povinný podať daňové priznanie, ktorého lehota je opäť predĺžená do 31. mája 2021.

Pôvodný termín zo zákona vypršal už koncom januára, avšak vzhľadom na pandemickú situáciu bol predĺžený  do 15. marca 2021. Dôvodom posunutia lehoty bolo to, že mnohí občania vzhľadom na rôzne obmedzenia a zákazy nepodali doteraz daňové priznanie.

Týka sa to tých vlastníkov, ktorí v roku 2020 kúpili alebo predali nehnuteľnosť, ich stavba bola skolaudovaná, alebo bolo vydané právoplatné stavebné povolenie.

Príslušný referát mestského úradu žiada občanov a podnikateľov, aby  daňové priznanie odovzdali do uvedeného termínu, čiže do  31. mája 2021. V zmysle zákona v prípade nesplnenia uvedených povinností  mestský úrad môže vyrubiť pokutu. Ohlásenie týchto zmien je nevyhnutným predpokladom, aby mohla byť vyrubená daň podľa aktuálneho majetkového stavu. (pve)

Cookies