Pre zdravšie mesto

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Pre zdravšie mesto
Foto: Vince Rózsár
 

Mesto Dunajská Streda sa stalo členským mestom Združenia Karpatskej kotliny hnutia Zdravé mestá. Na valnom zhromaždení v Győri bolo naše mesto dňa 21. apríla 2022 prijaté medzi členské mestá združenia.

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Dunajská Streda zámer vstúpiť do združenia odsúhlasilo jednohlasne ešte v novembri 2021 a následne na ostatnom zasadnutí Združenia Karpatskej kotliny hnutia Zdravé mestá sa naše mesto stalo členským mestom združenia.

V roku 1987 rozhodla regionálna európska kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o spustení demonštračného projektu, ktorého cieľom je zapojenie nezdravotníckych sektorov, samospráv a komunít do rozvoja zdravia.

Program Zdravé mestá začínal s 35 mestami, ale za krátky čas dosiahol celosvetový rozmer.

Maďarská asociácia zdravých miest vznikla v roku 1992. V roku 2014 upravila svoje stanovy tak, aby bolo umožnené pripojenie aj cezhraničných území obývaných Maďarmi. V tejto súvislosti došlo aj ku zmene jej názvu: Združenie Karpatskej kotliny hnutia Zdravé mestá. Jeho cieľom je vytvorenie spolupráce v oblasti rozvoja zdravia v rámci celej Karpatskej kotliny zapojením Hornej zeme a Zakarpatskej oblasti.

Účasť v programe Zdravé mestá a uplatňovanie jeho metód môže napomôcť účinnejšej realizácii obecných a mestských programov rozvoja zdravia s cieľom zvýšiť starostlivosť o fyzické aj psychické zdravie obyvateľstva.

Na pravidelných stretnutiach a tréningoch členských miest organizovaných združením sa  zúčastnení členovia môžu zoznámiť s prípadovými štúdiami a metódami vypracovanými združením, ako aj oboznámiť s nástrojmi presadzovania cieľov Zdravých miest.

Účasť na stretnutiach a podujatiach združenia vytvára príležitosť na nadväzovanie bezprostredných odborných vzťahov, zabezpečenie spolupráce. Ďalej poskytuje vynikajúcu príležitosť predstaviť naše mesto a jeho aktivity ostatným členom združenia.

Medzinárodný program môže tiež podporiť vybudovanie vzťahov s členmi európskej siete, prostredníctvom ktorých bude v budúcnosti možné zapojiť sa do spoločných projektov a dotačných programov podporovaných Európskou úniou.

 

Cookies