Prebieha rekonštrukcia domu smútku na mestskom cintoríne

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Prebieha rekonštrukcia domu smútku na mestskom cintoríne

Prestavba budovy domu smútku na cintoríne na Malodvorníckej ceste za takmer 480 tisíc eur je financovaná z rozpočtu mesta. Rekonštrukcia sa začala v prvých dňoch júla a dokončená bude koncom leta. Počas prác sa smútočné obrady konajú v stane pred budovou.     

 

Obsahom renovácie je úplná modernizácia exteriéru a interiéru. Mestská samospráva sa už niekoľko rokov zaoberá s prestavbou domu smútku, lebo modernizácia je skutočne na čase. Mesto na jar roku 2016 vyhlásila verejnú súťaž návrhov domu smútku. Do súťaže sa prihlásilo 5 architektov, samospráva z finančného a estetického hľadiska vyhodnotila nárvh architekta Pavla Holíka za najvhodnejší. Hlavným zámerom rekonštukcie bolo, aby dom smútku zodpovedal moderným požiadavkám 21. storočia, s dôstojným vzhľadom.       

 

Budova dostane nové obloženie, vymenia výplne otvorov a skvalitnia aj technické vybavenie. Nové bude taktiež zariadenie exteriéru a vďaka úprave exteriéru sa priestor zväčšil aj kapacitne.